Vineri, 19 August 2016 - 05:29 AM Aleg.RO: Cele mai mari 20 de spitale private din totalul de 187: 2.900 de paturi si 44% cota de piata

Publicat de: ---

ziarulfinanciar Autor: Georgiana Mihalache 19 .08.2016

Spitalul Sanador din Bucuresti, cu 365 de paturi, o investitie realizata de Doris Andronescu, Red Hospital Sf. Sava din Iasi, cu 225 de paturi, o unitate pornita de un deputat iesean, si Polaris Medical din Cluj, cu 180 de paturi, con­trolat de fa­milia Socea, sunt cele mai mari unitati private dupa nu­marul de pa­turi ra­por­tat catre au­to­ri­tati in 2015, con­form datelor fur­nizate la solicita­rea ZF de Ministerul Sanatatii.

Cele mai mari 20 de spi­tale private care apar in lista de la Ministerul Sa­natatii au im­preuna 2.900 de paturi, ast­fel ca ra­portat la un total de 6.600 de pa­turi in mediul privat cota lor de piata este de 44%, arata o analiza a ZF pe ba­za datelor de la Ministerul Sana­ta­tii si de la Institutul National de Sta­tistica (INS). Numarul spitalelor priva­te a inre­gistrat o evolutie perma­nen­ta in ultimii zece ani, iar din 2012 a pas­trat o con­stanta de crestere de aproxi­mativ 30 de spitale noi in fie­care an. Astfel, cifra to­ta­la a unitati­lor medi­ca­le private a ajuns in anul 2015 la 187, cu 26 de uni­tati mai mult decat in anul precedent.

?Este vorba despre mai multi fac­tori (care au dus la evolutia numarului spi­talelor private - n. red.) si as enumera finan­tarea insuficienta a spi­ta­lelor pu­bli­ce, multi­ple­le solutii de fi­nan­tare ofe­­rite de in­sti­tu­ti­i­le fi­nan­ciare catre sec­to­rul me­di­cal pri­vat, pacientii ca­re au ne­vo­ie de servicii me­dicale ce se ba­zea­za pe apa­ra­tura de ul­tima ge­ne­ra­tie, dar si astep­ta­rile aces­to­ra le­gate de con­ditiile ho­te­liere?, a spus Cristina Petrut, direc­tor co­mercial al spitalului Polaris Me­dical, o uni­tate privata de recu­perare me­dicala des­chisa in august 2015 in Cluj, in urma unei investitii de 10 mil. euro realizata de familia Socea.


(93 afișări)

 

Link-uri înrudite

· Alte știri din sursa
Ziarul Financiar

· Alte știri de la ---


Azi: Cea mai citită știre din sursa Ziarul Financiar:

Cele mai mari 20 de spitale private din totalul de 187: 2.900 de paturi si 44% cota de piata | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
Page created in 0.60061717033386 seconds.