PARTIDUL INIȚIATIVA NAȚIONALĂ MARTIE-AUGUST 2005

(2032 cuvinte în acest text)
(3218 afișări)  Tipărire
<div align=left>

<IMG hspace=5 src="http://www.informatia.ro/images/articles/sigle/PIN%202.jpg" align=left vspace=5 width="50" height="50">


IV.
PARTIDUL INIȚIATIVA NAȚIONALĂ MARTIE-AUGUST2005

29 martie 2005 Tribunalul București dedde înregistrarea Partidului Inițiativa Națională în registrul partidelor politice.

7 aprilie 2005 Proiectul de lege "Legea Antinomenclatură" privind interzicerea temporară a accesului la demnitățile și funcțiile publice a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă.

12 aprilie 2005 Sesizarea Biroului Permanent al Camerei Deputaților și Biroului Permanent al Senatului asupra modului defectuos în care se desfășoarâ ancheta Comisiei parlamentare de anchetă privind efectuarea unui control parlamentar asupra Societății Române de Televiziune și Sodetății Române de Radiodifuziune.

14 aprilie 2005 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii 51/1991 privind Siguranța Națională a României, introducerea infracțiunilor de corupție în categoria celor care pun în pericol siguranța națională.

21 aprilie 2005 Sesizarea Consiliul Superioral Magistraturii și a Președintelui CSM Dan Lupașcu Tn legătură cu posibila imixtiune politică în Dosarul Flota. Sesizarea a fost transmisă și Prim-Ministrului Călin Popescu Tăriceanu, Președintelui Senatului Nicolae Văcăroiu și Președintelui Camerei DeputațilorAdrian Năstase.

27 aprilie 2005 Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 303/2004 privind Statutul magistraților.

5 mai 2005 Sesizarea publică cu privire la neconstituționalitatea proiectelor de modificare a legilor privind funcționarea justiției promovate de Ministrul Justiției Monica Macovei.

19 mai 2005 Sesizarea publicâ phvind activitățile ilegale ale vicepremierului Gheorghe Seculici

și solicitarea demiterii de îndată a vicepremierului în scopul de a asigura bunul mers al anchetei.

23 mai 2005 PIN își exprimă public dorința ca evenimentul eliberăhijurnaliștilor răpiți în Irak să ducâ la începutul unei dezbateri publice responsabile legate de abordarea situațiilor de criză de către instituțiile statului. în condițiile în care restul spectrului politic cere retragerea trupelor române din Irak, PIN sprijină public decizia Președintelui Româniel Traian Băsescu de a menține trupele românești în Irak, în baza angajamentelor asumate de România.

1 iunie 2005 Propunerea legislativă de modificare a Art. 148 alin 1. lit. h). din Codul de Procedură Penală motivatâ de necesitatea alinierii Codului de Precedură Penală la standardele Convenției Europene pentru Drepturile Omului, situație care va apăra statul român de posibilitatea condamnării decătreCurtea Europeanăa DrepturilorOmului.

2 iunie 2005 Printr-o scrisoare deschisă adresată președinților partidelor din România, Președintele PIN, Cozmin Gușă, propune înființarea unei comisii pariamentare de anchetă a evenimentelor din jurul răpirii, putând avea în acest fel garanția câ prin determinarea și participarea mai multor forțe politice concluziile cercetărilorvorfi cele corecte.

7 iunie 2005 Sesizarea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților și Senat în cazul Simona Marinescu prin care PIN consideră că Președintele României și-a depășit atribuțiile constituționale folosindu-și poziția pentru discreditarea unui cetățean român.

8 iunie 2005 Promovarea proiectului de lege "Legea play-back" privind obligativitatea organizatorilor de spectacole de a informa publicul spectator asupra modalității de interpretare a soliștilorvocali play-backsau live.

13 iunie 2005 Prezentarea documentului "Raport despre Președinte" la 6 luni de la preluarea mandatului.

17 iunie 2005 Solicitarea, adresată Administratiei Prezidențiale.de a face publice numele și funcțiile procurorilor corupți din cadrul Parchetului Național Anticorupție la care a facut referire Președintele României Traian Bâsescu pe data de 13 aprilie 2005, în temeiulArt. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Acțiunea va fi continuată în instanță (prima înfățișare 10 octombrie 2005).

21 iunie 2005 Sesizarea Președintelui Traian Băsescu asupra exceselor de putere făcute în refuzul de a face propunerile pentru Consiliile de Administrație ale SRR si SRTv. Acțiune care va fi continuată în instanță (prima înfățișare 25 octombrie 2005).

25 iunie 2005 Adunarea Reprezentanților Județeni ai Partidului Inițiatlva Națională și decizia convocăhi Adunării Generale Naționale pentru 17 septembrie 2005.

25iunie 2005 Prezentarea Raportului PIN "Guvernul României i-6 luni deslăbiciune".

27 iunie 2005 Scrisoarea deschisă adresată Ministrului Culturii și Cultelor Mona Muscă prin care Lavinia Șandru, Vicepreședinte PIN, solidtă acestuia să revină asupra deciziei de a participa ca observator la lucrările Pariamentului European, cele două demnități neputând fi exercitate în acelașitimp.

8 august 2005 Solicitarea demisiei Ministrului Justiției, Monica Macovei sau, în cazul refuzului, demiterea sa de câtre premier motivată prin faptul că ministrul și-a asumat responsabilitatea promovării legilor în condițiile în care Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ, iar magistrații din întreaga țară au contestat constituționalitatea proiectului în mod vehement.

11 august 2005 Solicitarea adresată Președintelui Traian Băsescu pentru a deconspira numele și funcțiile persoanelor care reprezintâ grupuri de interese și care exercitâ presiuni asupra guvernului.conformdeclarațiilorpublicealepreședintelui.

26 august 2005 Plângerea penală în vederea anchetării și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor care au săvârșit infracțiuni în timpul alegerilor parlamentare și prezidențiale din

28.11. 2004, respectiv 12.12.2004. în acest sens, Vicepreședintele PIN Aurelian Pave'lescu a solidtat Procurorului General conexarea tuturor dosarelor din țară care au ca obiect fapte privind fraudarea alegerilor într-un singur dosar și cercetarea unitară a acestora.

  
[ Înapoi la Acțiuni | Index secțiuni ]
Page created in 0.34224510192871 seconds.