Partidul Inițiativa Națională

(12759 cuvinte în acest text)
(5994 afișări)  Tipărire

<IMG hspace=5 src="http://www.informatia.ro/images/articles/sigle/PIN%202.jpg" align=left vspace=5 width="50" height="50">I. Prezentare PIN
II. PRIORITĂȚI POLITICE ALE PIN
III. STATUTUL PIN
IV. PARTIDUL INIȚIATIVA NAȚIONALĂ MARTIE-AUGUST2005

I. Prezentare PIN


Partidul Inițiativa Națională se înființează într-o perioada de instabilitate politică, determinată de faptul că partidele ajunse la guvernare s-au dovedit incapabile să-și respecte promisiunile electorale și sa ofere solutii pentru iesirea din criza în care se află România.

În același timp, partidele de opozitie au fost paralizate de lupte interne.

<IMG hspace=5 src="http://www.informatia.ro/images/articles/images/FiguraZilei/GusaCosmin3_60x.jpg" align=left vspace=5 width="60" height="80"> Situatia politica actuală este consecința modului în care a fost guvernată țara în ultimii 15 ani, clasa politică fiind dominată de fosta nomenclatura comunista. Aceasta a cauționat formarea unei oligarhii economice care a distorsionat democrația, statul de drept și economia de piață. PIN remarca faptul că partidele care au condus România de la evenimentele din decembrie 1989 până în prezent au fost mai degraba nocive pentru țară și nu sunt reformabile. Membrii fondatori ai PIN consideră că persoanele care controlează partidele, atât cele aflate la putere, precum și cele din opoziție, au constituit împreună un monopol asupra instituțiilor politice și administrative, asupra vieții publice în general. Numai după desființarea acestui monopol se poate construi în România democrația și statul de drept.

PIN se înființează deoarece membrii fondatori consideră ca romanii au nevoie de o alternativa la partidele existente, care sa promoveze in spatiul public un mesaj dedicat natiunii si sa actioneze in interesul cetatenilor. PIN se definește ca partid politic care apără interesele naționale, atașat valorilor europene. El se caracterizează prin pragmatism și realism politic, prin înțelegerea necesității adaptării realităților politice, sociale și economice ale României celor europene și nord-atlantice.

PIN se adresează întregii populații a țării in scopul solidarizarii nationale pentru modernizarea țării. Democrația, statul de drept, economia de piață și integrarea României în structurile euro-atlantice sunt comandamente majore ale partidului.

PIN va promova noua generație de politicieni și manageri, pe care îi va opune vechii clase politice epuizată din punct de vedere moral și istoric. Mediile din care va fi recrutată noua elită politică sunt: noua generație a oamenilor de drept educați la școala dreptului pozitiv și a economiștilor care cunosc regulile valabile ale economiei de piață; noua generație de administratori, care promovează o concepție nouă despre instituții, ca mecanisme legate de comunități, și care respectă drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor; noua generație de manageri care s-a remarcat prin succese în competiția de pe piața liberă. Un rol fundamental îl vor avea intelectualii, lideri tradiționali ai comunităților rurale și urbane, care au menirea să se implice în reconstrucția țării. PIN va promova acele personalități cu mentalitate diferită de cea a statului totalitar, indiferent de mediile din care provin.

II. PRIORITĂȚI POLITICE ALE PIN

1. Schimbarea radicală a clasei politice

Schimbarea radicală a clasei politice este prima prioritate, deoarece partidele care au condus România au demonstrat ca nu sunt performante, si, mai ales, nu sunt reformabile. De 15 ani acestea au promovat interesele unei oligarhii constituite pe structuri clientelare, au încurajat corupția, sunt responsabile de compromiterea ideii de justiție socială, au afectat credibilitatea României în lume. De această situație sunt răspunzătoare în egală măsură partidele aflate la putere și cele din opoziție, care s-au succedat la guvernare.

Clasa politică actuală perpetuează un sistem închis, monopolist, schimbările politice fiind realizate la un nivel formal, și numai pentru păstrarea controlului și pentru continuitate. Singură solidarizarea națională în jurul obiectivelor majore ale țării, prin democratizarea reală a vieții politice, poate conduce la ieșirea din criză. Monopolul deținut de către grupul impus la putere după 1989 asupra politicii interne și externe blochează energiile naționale și compromite eforturile populației de modernizare a țării.

2. Reevaluarea și consolidarea instituțiilor statului

După evenimentele din decembrie 1989 instituțiile au fost folosite ca instrumente de oportunitate și tranzitorii, fără a se urmări modernizarea acestora ca fundament al democratizării reale a țării. Organizarea Parlamentului, Guvernului, Președinției, serviciilor secrete, instituțiilor judiciare a fost mult prea dependentă de mentalitățile unor persoane provenite din fosta nomenclatură, lipsite de competență și voință reformatoare. Procesul creării instituțiilor s-a caracterizat prin eclectism, oportunism și incoerență.

Din aceste motive este necesară o reevaluare și o consolidare a instituțiilor, pentru a li se asigura coeziunea internă, eficiența, credibilitatea și transparența, în scopul adaptării nevoilor națiunii. Schimbarea radicală a clasei politice este legată de această acțiune de transformare a instituțiilor. Modernitatea oricărei clase politice și oricărei administrații este reflectată de modernitatea instituțiilor publice.

Consolidarea instituțiilor este un proces care se fundamentează pe separația și colaborarea puterilor în stat și principiul supremației legii. Atribuțiile specifice ale instituțiilor vor fi definite pornindu-se de la ansamblul sistemului instituțional, coerența și armonia sistemică fiind scopuri în sine. Competența clasei politice, justiției și administrației, capacitatea acestora de acțiune sunt reflectate de organizarea instituțională unitară la nivel național, în acord cu cerințele și standardele europene.

Consolidarea instituțiilor naționale trebuie văzută, prin urmare, ca o condiție esențială pentru modernizarea României în context internațional.


3. O justiție nouă pentru instaurarea statului de drept

Mulți reprezentanți ai puterii judecătorești au continuat să slujească sistemul politic, în tradiție comunistă. Mentalitatea totalitară, complicitățile cu oamenii politici proveniți din nomenclatură, oportunismul și dorința de a accede la oligarhie au paralizat democratizarea profundă a sistemului din justiție.

O justiție nouă, formată din magistrați profesioniști, de bună credință, mai ales educați la școala dreptului pozitiv, poate garanta despărțirea de trecut și instaurarea statului de drept. Câștigarea încrederii populației în actul de justiție înseamnă câștigarea încrederii în magistrați.

Înnoirea magistraturii va fi însoțită de schimbarea instituțiilor judiciare, transparența și eficiența lor fiind condiții ale respectării legii. De asemenea, este necesara promovarea principiului de-reglementării, pentru a incuraja raporturile juridice liber consimtite, ca forma de consolidare a statului de drept si intarirea increderii populatiei in actul juridic.

Clasa politică urmează, de asemenea, să elimine acele acte normative care sunt potrivnice științei dreptului pozitiv, și anume „legile nedrepte”. Dacă legile nu sunt emise în respectul dreptului și al cetățenilor, atunci democrația se transforma intr-o forma de despotism. Democrația se naste numai daca legile însele reflectă statul de drept.

4. Educația națională

Educația națională reprezintă o prioritate majoră. Problema în sine are un substrat social, economic, instituțional și politic, fiind una dintre cele mai mari provocări pentru stat și societate. Aceasta a fost tratată de clasa politică cu cinism și iresponsabilitate. Transformarea specialiștior în masă salarială ieftină și derizorie, blocarea accesului la învățătură prin sărăcirea extremă a populației, transformarea școlii în produs de lux, în special pentru lumea satelor, dimpreună cu experimentalismul reformelor au distrus sistemul educațional în fibra sa națională. Oligarhia și-a prezervat, prin accesul privilegiat la educație, dreptul la controlul viitorului țării, în dauna cetățenilor, situație care așează România în rândul țărilor înapoiate.

Modernizarea României depinde de modernizarea școlii și de accesul neîngrădit al tinerilor la educație, sustinandu-se, in primul rand, invatamantul obligatoriu si gratuit national prin masuri sociale si economice structurale. Implicarea statului în acest proces va fi sporită, prin eforturi bugetare majore și o profunda solidarizare națională.

5. Problema țărănimii

Criza clasei tărănești este cronică în România. Aceasta clasă reprezintă, insa, una dintre garanțiile conservării națiunii. Clasa taraneasca a suferit un proces de proletarizare intensă în perioada comunistă, fiind deposedată de proprietate și adusă într-un grad de înapoiere specifică țărilor lumii a treia. În perioada postcomunistă țărănimea a intrat într-un adevărat colaps. Lipsiți de mijloace de producție, la limita supraviețuirii, milioane de țărani au luat calea exilului, satele fiind depopulate. Alții au îngroșat straturile parazitare urbane apăsând pe umerii statului. Lipsa de educație îi condamnă la moarte civilă.

Clasa politică a ignorat cu desăvârșire această problemă, cu toate că țărănimea reprezintă jumătate din populația țării. În fapt, populația cu mentalitate rurală, dependentă de sat, reprezintă un procent mult mai mare. Toată această populație a fost abandonată, fiind victima unei politici iraționale, de mărire a prăpastiei între sat și oraș, într-un context european în care diferențele ar trebui sa dispara.

Criza structurală a țărănimii este însoțită de alte fenomene dăunătoare: lipsa organizării producției în agricultură, ignorarea creării sistemului creditului agricol, echipamentele agricole primitive, specifice lumii a treia, fărâmițarea proprietăților și abandonarea exploatațiilor agricole în regiuni vaste, lipsa preocupării pentru formarea unei piețe care să încurajeze profitul in mediul rural. Administrația a fost incapabilă să dezvolte programe pentru modernizarea mediului rural, fondurile comunitare pentru dezvoltare fiind în bună parte retrase, ceea ce dovedește falimentul politicii guvernamentale față de țărănime.

Un alt fenomen care a lovit în plin țărănimea a fost distrugerea școlii la nivel rural. Fără școală, lumea rurală este condamnată la deșertizare.

6. Noii agenți ai economiei de piață

Economia de piață nu s-a dezvoltat în România, fiind distorsionată de monopolul oligarhiei politice. Principiile capitaliste și ideea de proprietate au fost folosite demagogic, îndeobște pentru justificarea apariției și consolidării oligarhiei. Multe înavuțiri realizate prin fraudarea banului public sau măsuri administrative abuzive au fost, în mod fals, prezentate ca forme de capitalism, dobândind legitimitate.

Încurajarea noilor agenți ai economiei de piață, generația nouă de manageri și antreprenori, creatorii unei organizări eficiente a producției, creează premisele modernizării țării. Funcționarea liberă a pieței, circulația neîngrădită și transparentă a capitalului, consolidarea și ieftinirea creditului, deschiderea către piețele comerciale externe sunt priorități ale PIN.

Noua clasă managerială are vocația constitutivă de a moderniza forța de muncă pentru a face față competiției impuse de piață, condiție esențiala pentru reconstrucția națională. Noua forță de muncă reprezintă, prin ea însăși, un agent principal al economiei de piață și al prosperității.

Respectul proprietății și consolidarea capitalului, înțelese nu numai ca izvor al prosperității unor grupuri de indivizi, dar ca fundament al funcționării economiei și prosperității comunităților în ansamblul lor, sunt esentiale pentru afirmarea noii clase manageriale.

7. Integrarea euro-atlantică

Integrarea europeană și în structurile de securitate nord-atlantice sunt forme de asociere și cooperare la nivel politic, economic și militar. Prin urmare, fundamentul acestui proces este ideea de solidaritate internațională. Clasa politică postcomunistă a înțeles însă aceste asocieri drept sprijin necondiționat, de natură „umanitară”, sau, mai grav, ca pe acorduri conjuncturale din care se poate profita, până la limita șantajului. Necesitatea lărgirii NATO, din motive de securitate internațională, politica de extinderea a UE, din motive economice, sociale și politice specifice dezvoltării lumii moderne, pentru democratizarea spațiului exsovietic, au fost speculate de o clasă politică care a preluat reflexele și mentalitatea din timpul războiului rece.

PIN pune accentul pe efortul național de asimilare a modelelor economice și de organizare instituțională, politică, administrativă și militară, de asimilare a principiului respectării supremației legii, specifice națiunilor democratice. Numai aceste modele garantează dezvoltarea națiunii în lumea modernă. Promovarea unei clase politice și manageriale, capabile să construiască și să integreze sisteme, ținând seama de realitățile naționale și euro-atlantice trebuie înțeleasă ca o ocazie istorică.

8. Solidarizarea națională

Solidarizarea națională este ideea axială care fundamentează întreaga strategie politică a PIN. Conceptul politic de solidaritate a fost compromis de politicieni, care l-au folosit demagogic, pentru a cere sacrificii populației. În fapt, a fost vorba de folosirea unor metode de constrângere care au condus la fenomenul masificării sociale și politice, tratarea cetățenilor ca un corp amorf, lipsit de dinamism intern, reformator.

Renunțarea la centralism politic și administrativ și descoperirea comunităților ca realități sociale, politice și economice și factori de decizie, creează premisele solidarității. Cetățenii pot prospera numai în interiorul unor comunități prospere, animate de respectul regulilor liber consimțite.

PIN înțelege că actul politic nu mai poate izvorî exclusiv de la omul politic, ci, în egală măsură, de la formele asociative și corporative, patronate și sindicate, organizațiile civice, care colaborează cu statul. Democrația participativă în care cetățenii și comunitățile sprijină statul promovându-și interesele, se opune oricărei forme de autoritarism.

Solidarizarea națională se fundamentează nu pe imperative conjuncturale politice, ci pe organizații, instituții, comunități care sunt organizate și funcționează într-un proces continuu pentru modernizarea țării. Solidaritatea devine un scop al organizării muncii și producției naționale, precum și un mod în care statul organizează societatea, dar și o modalitate în care societatea controlează statul.

PIN dezvoltă programul politic considerând că modernizarea vieții politice, sociale și economice este expresia unui proces național de solidarizare, expresia voinței și capacității românilor de a-și promova valorile spirituale, culturale, istorice în concertul națiunilor. Schimbarea clasei politice, consolidarea instituțiilor, edificarea unei justiții noi și credibile, reforma educațională sau emanciparea țărănimii sunt priorități naționale care se pot înfăptui numai prin solidarizarea națională.

<div align=left>III. STATUTUL PIN

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE


Articolul 1
PARTIDUL INITIATIVA NATIONALA este persoana juridica de drept public si isi desfasoara activitatea pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu Constitutia Romaniei, Legea Partidelor Politice, Legea electorala si prevederile prezentului Statut.

Articolul 2
Denumirea completa a partidului este PARTIDUL INITIATIVA NATIONALA iar denumirea prescurtata este PIN.


Semnul permanent al partidului este ursul, sub care se afla prescurtarea PIN, conform Anexei 1.
Semnul electoral al partidului este ursul, sub care se afla prescurtarea PIN, conform Anexei 2.
Culorile partidului sunt rosu si negru. Drapelul partidului, semnul permanent, sunt combinatii ale acestor doua culori.

Articolul 3
Sediul central al PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA este in Bucuresti, sector 1, strada Buzesti nr.75, etaj 4.
Adresa sediului central poate fi schimbata numai prin hotararea CONSILIULUI LIDERILOR PIN.

CAPITOLUL II
OBIECTIVELE PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA

Articolul 4
PARTIDUL INITIATIVA NATIONALA este un partid politic care apara interesele nationale si promoveaza valorile democratiei europene. Obiectivele PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA sunt exclusiv de natura politica.

Articolul 5
In spiritul Programului Politic, PARTIDUL INITIATIVA NATIONALA vizeaza atingerea urmatoarelor obiective politice prioritare:
1)Respectarea si apararea caracterului national, suveran, independent, unitar si indivizibil al statului roman;
2)Respectarea si garantarea drepturilor fundamentale ale omului si ale cetateanului in conformitate cu Constitutia Romaniei;
3)Promovarea si apararea democratiei;
4)Crearea unui sistem politic modern, care sa administreze in mod eficient viata economica si sociala;
5)Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, in concordanta cu interesele fundamentale ale poporului roman;
6)Garantarea proprietatii private si incurajarea initiativei private;
7)Garantarea dreptului la ocrotirea sanatatii tuturor cetatenilor romani;
8)Asigurarea accesului liber si egal al cetatenilor Romaniei la educatie, educarea cetatenilor in spiritul democratiei si incurajarea participarii acestora la viata publica;
9)Intarirea autoritatii institutiilor statului si respectarea ordinii de drept;
10)Combaterea oricaror discriminari de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala;
11)Combaterea coruptiei;
12)Solidarizarea tuturor cetatenilor romani, din tara si din strainatate, care nu mai cred in mecanismele statului totalitar;
13)Promovarea in viata publica a spiritului noii generatii, care crede in competitie – ca factor de progres, in logica - ca mijloc de argumentatie, in dezbaterea publica - ca forma a luptei politice;
14)Schimbarea clasei politice actuale, prin promovarea unor persoane care pot da substanta si coerenta proceselor de dezvoltare si de integrare euroatlantica a Romaniei;
15)Respingerea din viata publica a Romaniei a oricaror forme de autoritarism sau de pretorianism;
16)Reconstructia solidaritatii nationale, ca fundament pentru dezvoltarea si modernizarea Romaniei.

CAPITOLUL III
MEMBRII PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA

Articolul 6
Poate fi membru al PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA orice persoana care a implinit varsta de 18 ani, fara nici o discriminare, in conditiile urmatoare:
1)Respecta Statutul si sustine Programul partidului;
2)Nu este membru al unui alt partid politic;
3)Nu se afla in situatiile de interdictie prevazute in Legea partidelor politice;
4)Nu a savarsit abuzuri grave sau nereguli in functii publice sau politice;
5)Nu a facut parte din nomenclatura comunista inainte de 1989;
6)Nu i-au fost interzise prin hotarare judecatoreasca definitiva exercitarea drepturilor politice sau cetatenesti.

Articolul 7
Dobandirea calitatii de membru al PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA se face in temeiul hotararii de validare a CONDUCERII JUDETENE pe baza unei cereri de adeziune adresate LIDERULUI LOCAL al organizatiei in raza careia domiciliaza, isi are resedinta sau isi desfasoara activitatea solicitantul si aprobata de CONDUCEREA LOCALA.

Articolul 8
Membrii PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA au urmatoarele drepturi:
1)Sa-si exprime liber opiniile si sa aiba initiative politice in cadrul tuturor forurilor de partid din care fac parte;
2)Sa aleaga si sa fie alesi in functiile de conducere din partid;
3)Sa fie propusi si promovati in functii si demnitati publice;
4)Sa se informeze asupra activitatii organizatiei si a forurilor din care fac parte;
5)Sa participe la luarea deciziilor in cadrul forurilor partidului conform competentelor prevazute in Statut.

Articolul 9
Un membru al PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA nu poate detine doua functii de conducere in partid in acelasi timp.

Articolul 10
Membrii PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA au urmatoarele obligatii:
1)Sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului partidului;
2)Sa cunoasca Programul partidului si sa contribuie la infaptuirea acestuia;
3)Sa indeplineasca si sa respecte hotararile forurilor de conducere;
4)Sa respecte hotararile si deciziile Comisiei de Arbitraj;
5)Sa participe la activitatea organizatiilor din care fac parte sau a forurilor de conducere in care au fost alesi;
6)Sa indeplineasca mandatul primit in numele partidului cu demnitate, competenta si cinste;
7)Sa plateasca cotizatia lunara stabilita potrivit Statutului.

Articolul 11
Calitatea de membru al PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA se pierde prin:
1)Demisie;
2)Inscrierea in alt partid;
3)Excludere;
Incetarea calitatii de membru intra in vigoare la data aparitiei oricareia dintre situatiile prevazute mai sus.

Articolul 12
Membrii PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA pot fi sanctionati prin excludere sau prin aplicarea altor masuri disciplinare conform Statutului.

Articolul 13
Sanctiunea excluderii unui membru din PARTIDUL INITIATIVA NATIONALA se aplica in una din urmatoarele situatii:
1)Daca a incalcat grav prevederile Statutului;
2)Daca a incalcat hotararile forurilor de conducere ale partidului;
3)Daca a savarsit abateri grave de la disciplina partidului;
4)Daca persoanei in cauza i s-a interzis exercitarea drepturilor politice sau cetatenesti, prin hotarare judecatoreasca definitiva.

Articolul 14
Sanctiunea excluderii si excluderea membrilor PIN se propun si se hotarasc dupa cum urmeaza:
1)Pentru membrii fara functii in forurile de conducere locala sau in administratia publica locala, la propunerea oricarui membru al organizatiei locale, prin hotararea CONDUCERII LOCALE;
2)Pentru membrii CONDUCERII LOCALE, la propunerea LIDERULUI LOCAL sau la propunerea a cel putin 1/3 din membrii ADUNARII GENERALE LOCALE, prin hotararea CONDUCERII JUDETENE;
3)Pentru membrii CONDUCERII JUDETENE , la propunerea LIDERULUI JUDETEAN sau la propunerea a cel putin 1/3 din membri ADUNARII GENERALE JUDETENE, prin hotararea CONSILIULUI LIDERILOR PIN;
4)Pentru membrii CONSILIULUI LIDERILOR PIN, la propunerea CONSILIULUI LIDERILOR PIN, prin hotararea ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR;
5)Pentru PRESEDINTELE PARTIDULUI, la propunerea ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR, prin hotararea ADUNARII GENERALE NATIONALE.

Articolul 15
In cazul savarsirii unor abateri se pot hotari urmatoarele masuri disciplinare:
1)Avertismentul scris;
2)Suspendarea din functia detinuta in partid pe o durata de timp limitata;
3)Retragerea sprijinului politic pentru membri aflati in functii publice.
Deciziile de sanctionare se dispun conform procedurii prevazute la articolul 14 al prezentului Statut.

Articolul 16
Abaterile sanctionate cu luarea de masuri disciplinare sunt:
1)Incalcarea prevederilor Statutului;
2)Neparticiparea repetata si nemotivata la activitatile organizatiei;
3)Neindeplinirea sarcinilor primite din partea conducerii organizatiei;
4)Neplata cotizatiei, in mod nejustificat, pe o perioada de 6 luni.
Pentru abaterile de mai sus, forurile de conducere competente se pot sesiza din oficiu.

Articolul 17
Decizia aplicarii sanctiunii poate fi contestata in termen de 48 de ore de la comunicare, la Comisia de Arbitraj competenta. In cazul formularii unei contestatii in termenul prevazut, sanctiunea se suspenda pana la solutionarea contestatiei. Decizia Comisiei de Arbitraj se pronunta in termen de 48 de ore de la inregistrarea contestatiei si este cu drept de apel la Comisia Nationala de Arbitraj. Hotararea Comisiei Nationale de Arbitraj se ia in termen de cel mult 48 de ore de la inregistrare si are caracter definitiv.

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA

Articolul 18
PARTIDUL INITIATIVA NATIONALA este organizat si functioneaza, potrivit legii, pe criteriul administrativ-teritorial, cuprinzand:
1)Organizatii locale: comunale, orasenesti, municipale si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

2)Organizatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Articolul 19
Organizatiile locale se pot constitui statutar daca au cel putin 10 membri. Organizatiile judetene se pot constitui statutar daca in judetul respectiv exista organizatie la nivelul municipiului resedinta de judet.

Articolul 20
Organizatiile PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA au autonomie in organizarea si desfasurarea activitatii politice in conformitate cu prezentul Statut.

Articolul 21

Forurile de conducere ale partidului la toate nivelurile sunt alese prin vot secret.

Articolul 22

Functiile de conducere in organizatiile locale, judetene, ale sectoarelor si a municipiului Bucuresti ale PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA pot fi ocupate numai de membrii de partid care au domiciliul, resedinta sau locul de munca in raza organizatiei locale sau, dupa caz, in unitatile administrativ-teritoriale respective.


Articolul 23

Forurile de conducere ale partidului isi desfasoara activitatea statutar, in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii acestora.

Articolul 24

Deciziile forurilor de conducere se adopta cu votul a jumatate plus unu din membrii prezenti, conform prevederilor Statutului.

Articolul 25

Deciziile adoptate sunt obligatorii, indiferent de pozitia exprimata prin vot si de functia ocupata in partid. Deciziile structurilor de conducere sunt obligatorii pentru forurile, organizatiile si membrii carora li se adreseaza.

Articolul 26

Coordonarea si organizarea campaniilor electorale PIN se fac conform competentelor stabilite prin prevederile prezentului Statut. Organele imputernicite sa prezinte candidaturi in alegerile locale, parlamentare si prezidentiale sunt LIDERUL LOCAL, LIDERUL JUDETEAN si PRESEDINTELE PIN, dupa cum se precizeaza in Statut.


STRUCTURA ORGANIZATORICA LA NIVEL LOCAL


Articolul 27
Organizatiile locale sunt constituite pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector.

Articolul 28
Organizatiile locale ale PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA au urmatoarele foruri de conducere:
1)ADUNAREA GENERALA LOCALA a membrilor organizatiei;
2)CONDUCEREA LOCALA.

Articolul 29
ADUNAREA GENERALA LOCALA a membrilor se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie, la convocarea CONDUCERII LOCALE, a CONDUCERII JUDETENE sau la cererea a cel putin 1/3 din numarul membrilor organizatiei.
Convocarea ADUNARII GENERALE LOCALE a membrilor organizatiei se face cu cel putin 15 zile inaintea intrunirii propriu-zise pentru sedinta ordinara si cu cel putin 5 zile pentru sedinta extraordinara.

Articolul 30
ADUNAREA GENERALA LOCALA are urmatoarele atributii:
1)Analizeaza activitatea desfasurata de organizatie de la ADUNAREA GENERALA LOCALA precedenta si aproba programul de activitate pentru perioada urmatoare;
2)Alege LIDERUL LOCAL si membrii CONDUCERII LOCALE pe o perioada de 4 ani; prevederile articolului 36 din Statut se aplica corespunzator;
3)Alege membri pentru ADUNAREA GENERALA JUDETEANA, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza normei de reprezentare stabilite;
4)Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si hotaraste asupra executiei acestuia;
5)Analizeaza activitatea desfasurata de CONDUCEREA LOCALA;
6)Aproba, la nivel local, masurile necesare realizarii Programului si Strategiei partidului;
7)Aproba listele de candidati pentru functiile de consilieri locali - propuse de catre CONDUCEREA LOCALA si le supune spre definitivare si validare ADUNARII GENERALE JUDETENE;
8)Alege candidatul PIN pentru primaria locala, si-l supune validarii ADUNARII GENERALE JUDETENE.

Articolul 31
CONDUCEREA LOCALA este formata din 5-9 membri si are urmatoarea structura:
1)Liderul Local;
2)Vice –liderul local
3)Secretar;
4)2-6 membri.

Articolul 32
La sedintele CONDUCERII LOCALE poate participa orice membru al organizatiei cu acceptul Liderului Local.

Articolul 33
CONDUCEREA LOCALA se intruneste de doua ori pe luna si ori de cate ori este nevoie, la convocarea LIDERULUI LOCAL, a CONDUCERII JUDETENE sau la cererea a 1/3 din numarul membrilor CONDUCERII LOCALE.
CONDUCEREA LOCALA a municipiului resedinta de judet se intruneste saptamanal si ori de cate ori este nevoie, la convocarea LIDERULUI LOCAL, a CONDUCERII JUDETENE sau la cererea a 1/3 din numarul membrilor lor.

Articolul 34
CONDUCEREA LOCALA are urmatoarele atributii:
1)Coordoneaza activitatea organizatiei in intervalul dintre ADUNARILE GENERALE LOCALE;
2)Aplica hotararile forurilor ierarhic superioare;
3)Tine evidenta membrilor de partid ai organizatiilor locale si o comunica organizatiei judetene;
4)Verifica incasarea cotizatiei si se preocupa de obtinerea altor fonduri necesare activitatii partidului, potrivit legii;
5)Administreaza si raspunde de patrimoniul detinut de organizatia locala;
6)Propune candidatii partidului pentru functiile de consilieri locali;
7)Organizeaza campaniile electorale ale PIN la nivel local;
8)Coordoneaza activitatea membrilor PIN alesi in structurile administratiei publice locale;
9)Elaboreaza proiecte si adopta pozitii legate de administrarea locala;
10)Comunica pozitia PIN in problemele de interes public;
11)Aproba cererile de inscriere in organizatie;

Articolul 35
LIDERUL LOCAL reprezinta organizatia locala in relatiile oficiale cu autoritatile publice si terti in zona lui de activitate. Prezideaza sedintele CONDUCERII LOCALE si ale ADUNARII GENERALE LOCALE.

Articolul 36
Dupa fiecare ciclu electoral, in ziua anuntarii rezultatului definitiv al alegerilor locale pentru functiile de primar, consilieri locali, consilieri judeteni, se convoaca in mod obligatoriu ADUNAREA GENERALA LOCALA pentru alegerea noii structuri de conducere locala, precum si a noilor membri ai ADUNARII GENERALE JUDETENE. ADUNAREA GENERALA LOCALA va avea loc intr-un termen de maxim 20 de zile.


STRUCTURA ORGANIZATORICA LA NIVELUL ORGANIZATIILOR JUDETENE SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Articolul 37
Organizatiile locale cuprinse pe teritoriul unui judet, respectiv a municipiului Bucuresti, constituie organizatia judeteana, cu sediul in municipiul - resedinta de judet, respectiv organizatia municipiului Bucuresti.

Articolul 38
Organizatiile judetene si cea a municipiului Bucuresti coordoneaza, in plan judetean, respectiv a municipiului Bucuresti, realizarea obiectivelor cuprinse in Programul politic al partidului, in Strategia politica si in hotararile Conducerii Nationale.

Articolul 39
Forurile de conducere ale PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA la nivel judetean si a municipiului Bucuresti sunt urmatoarele:
1)ADUNAREA GENERALA JUDETEANA respectiv ADUNAREA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI;
2)CONDUCEREA JUDETEANA, respectiv CONDUCEREA MUNICIPIULUI BUCURESTI;

Articolul 40
ADUNAREA GENERALA JUDETEANA si ADUNAREA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI sunt alese pentru o perioada de patru ani.

Articolul 41
ADUNAREA GENERALA JUDETEANA, respectiv a municipiului Bucuresti este formata din:
1)Membrii CONDUCERII JUDETENE, respectiv a municipiului Bucuresti;
2)LIDERII LOCALI din judete, respectiv municipiul Bucuresti si membri alesi de ADUNARILE GENERALE LOCALE, conform normei de reprezentare stabilite.

Articolul 42
ADUNAREA GENERALA JUDETEANA, respectiv a municipiului Bucuresti se intruneste semestrial si ori de cate ori este nevoie, la convocarea CONDUCERII JUDETENE, respectiv a CONDUCERII MUNICIPIULUI BUCURESTI, a 1/3 din numarul membrilor ADUNARII GENERALE JUDETENE sau la decizia CONSILIULUI LIDERILOR PIN.

Articolul 43
Convocarea ADUNARII GENERALE JUDETENE se face cu cel putin 15 zile inaintea intrunirii propriu-zise pentru sedinta ordinara si cu cel putin 5 zile pentru sedinta extraordinara.

Articolul 44
ADUNAREA GENERALA JUDETEANA si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
1)Analizeaza activitatea desfasurata de CONDUCEREA JUDETEANA si a municipiului Bucuresti de la ADUNAREA GENERALA JUDETEANA precedenta si aproba programul pentru perioada urmatoare;
2)Alege LIDERUL JUDETEAN si membrii CONDUCERII JUDETENE pe o perioada de 4 ani; prevederile articolului 51 din Statut se aplica corespunzator;
3)Alege cei 5 membri ai Comisiei Judetene de Arbitraj;
4)Alege cei 5 membri ai Comisiei Judetene de Cenzori;
5)Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si hotaraste asupra executiei acestuia;
6)Dezbate raportul Comisiei Judetene de Cenzori si acorda descarcare pentru executia bugetara;
7)Aproba lista de candidati in alegerile locale pentru Consiliul judetean respectiv Consiliul general al municipiului Bucuresti;
8)Alege candidatul PIN pentru functia de primar al municipiului Bucuresti, in cazul ADUNARII GENERALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI ;
9)Valideaza candidatii PIN in alegerile locale si forma finala a listelor de candidati in alegerile locale;
10)Alege candidatii pentru alegerile parlamentare si inainteaza lista spre validare catre ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR;
11)Alege delegatii la ADUNAREA GENERALA NATIONALA, potrivit normelor de reprezentare stabilite de ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR;

Articolul 45

CONDUCEREA JUDETEANA coordoneaza activitatea organizatiei in perioada dintre ADUNARILE GENERALE JUDETENE.


Articolul 46

CONDUCEREA JUDETEANA este alcatuita din 5-11 membri si are urmatoarea structura:

1)LIDERUL JUDETEAN;
2)2 VICE-LIDERI JUDETENI;
3)SECRETAR;
4)1-7 membri.

Numarul membrilor CONDUCERII JUDETENE se stabileste de catre ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR in functie de marimea organizatiei judetene.

Articolul 47
CONDUCEREA JUDETEANA se intruneste saptamanal si ori de cate ori este nevoie, la convocarea LIDERULUI JUDETEAN, a CONSILIULUI LIDERILOR PIN, sau la cererea a 1/3 din numarul membrilor sai.

Articolul 48
CONDUCEREA JUDETEANA are urmatoarele atributii:
1)Coordoneaza activitatea PIN la nivel judetean in intervalul dintre ADUNARILE GENERALE JUDETENE;
2)Analizeaza activitatea parlamentarilor PIN din judet si prezinta rapoarte catre ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR;
3)Coordoneaza activitatea reprezentantilor PIN numiti sau alesi in administratia judeteana;
4)Aplica hotararile forurilor de conducere din plan national;
5)Tine evidenta membrilor de partid de la nivel judetean si o comunica SECRETARIATULUI PIN;
6)Valideaza cererile de inscriere in PIN, aprobate de conducerea locala;
7)Stabileste numarul membrilor conducerii locale, in functie de marimea organizatiei;
8)Verifica incasarea cotizatiei si se preocupa de obtinerea altor fonduri necesare activitatii partidului, potrivit legii;
9)Administreaza si raspunde de patrimoniul detinut de organizatia judeteana;
10)Propune candidati pentru consilieri judeteni, respectiv pentru consilierii generali ai municipiului Bucuresti;
11)Propune spre validare ADUNARII GENERALE JUDETENE listele de candidati pentru alegerile locale;
12)Propune ADUNARII GENERALE JUDETENE candidati pentru alegerile parlamentare;
13)Elaboreaza proiecte si adopta pozitii legate de administrarea judetului;
14)Comunica pozitia PIN in probleme de interes public;
15)Organizeaza campaniile electorale ale PIN la nivel judetean.

Articolul 49
La sedintele conducerii judetene pot participa ca invitati specialisti pe diferite domenii invitati de membri ai CONDUCERII JUDETENE cu acordul LIDERULUI JUDETEAN.

Articolul 50
LIDERUL JUDETEAN reprezinta organizatia judeteana in relatiile oficiale cu autoritatile publice si terti in zona lui de activitate. Prezideaza sedintele CONDUCERII JUDETENE si ale ADUNARII GENERALE JUDETENE. Este membru in ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR.
LIDERUL JUDETEAN semneaza forma finala, aprobata de ADUNAREA GENERALA JUDETEANA, a listelor de candidati PIN pentru alegerile locale, pentru functiile de consilieri locali, consilieri judeteni, respectiv primari, si le inainteaza autoritatilor competente.

Articolul 51
Dupa fiecare ciclu electoral, in conditiile articolului 36 din Statut, se aleg noii membri ai ADUNARII GENERALE JUDETENE. In conditiile prezentului Statut, se convoaca in mod oligatoriu ADUNAREA GENERALA JUDETEANA, pentru constituire si alegerea noii structuri de conducere judeteana, care va avea loc in termen de maxim 30 de zile.

STRUCTURA ORGANIZATORICA LA NIVEL NATIONAL A
PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA

Articolul 52
Forurile de conducere ale PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA la nivel national sunt:
1)ADUNAREA GENERALA NATIONALA;
2)ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR;
3)CONSILIUL LIDERILOR PIN ;

Articolul 53
ADUNAREA GENERALA NATIONALA se compune din:
1)Delegati ai organizatiilor judetene conform normei de reprezentare stabilite de ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR;
2)Membrii ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR

Articolul 54
ADUNAREA GENERALA NATIONALA este forul suprem de conducere si decizie, la nivel national, al PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA.
ADUNAREA GENERALA NATIONALA ORDINARA se intruneste o data la patru ani.

Articolul 55
Convocarea ADUNARII GENERALE NATIONALE EXTRAORDINARE se face de catre ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR, sau la cererea a 1/3 din CONDUCERILE JUDETENE. ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR stabileste data, locul, ordinea de zi, precum si numarul delegatilor, conform normei de reprezentare pentru fiecare organizatie judeteana. La lucrarile ADUNARII GENERALE NATIONALE pot participa ca invitati fara drept de vot si alte persoane invitate de catre membrii CONSILIULUI LIDERILOR PIN .
ADUNAREA GENERALA NATIONALA este statutar constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul delegatilor.

Articolul 56
Lucrarile ADUNARII GENERALE NATIONALE sunt conduse de catre PRESEDINTELE PIN. Toate documentele prezentate sunt supuse dezbaterii si aprobarii prin vot.

Articolul 57
ADUNAREA GENERALA NATIONALA are urmatoarele atributii principale:
1)Adopta si modifica Statutul partidului;
2)Alege PRESEDINTELE PIN;
3)Alege cei 7 membri ai Comisiei Nationale de Arbitraj;
4)Alege cei 7 membri ai Comisiei Nationale de Cenzori;
5)Adopta Strategia politica si Programul politic prezentate de PRESEDINTELE PIN;
6)Aproba fuziunile cu alte partide politice propuse de ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR;
7)Hotaraste asupra raportului ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR, prezentat de catre PRESEDINTELE PIN;
8)Revoca din functie sau sanctioneaza PRESEDINTELE PIN la propunerea ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR;
9)Stabileste si modifica denumirea, sigla si semnul electoral al PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA;
10)Adopta motiuni cu caracter de recomandare pentru activitatea viitoare a partidului.

ARTICOLUL 58
ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR exercita conducerea partidului in intervalul dintre ADUNARILE GENERALE NATIONALE si este compusa din:
1)Membrii CONSILIULUI LIDERILOR PIN;
2)LIDERII JUDETENI ai PIN.

Articolul 59
ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR se intruneste o data pe luna, si oricand este nevoie la convocarea CONSILIULUI LIDERILOR PIN, a PRESEDINTELUI PIN sau la cererea a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai.
Convocarea ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR se face de catre SECRETARUL GENERAL conform mandatului primit de la PRESEDINTELE PIN.

Articolul 60
ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR are urmatoarele atributii:
1)Stabileste masurile necesare indeplinirii hotararilor adoptate de ADUNAREA GENERALA NATIONALA;
2)Coordoneaza intreaga activitate a partidului intre ADUNARILE GENERALE NATIONALE;
3)Alege membrii CONSILIULUI LIDERILOR PIN la propunerea PRESEDINTELUI PIN;
4)Aproba Regulamentul de functionare a structurilor constituite in interiorul partidului;
5)Propune ADUNARII GENERALE NATIONALE modificarea Statutului partidului;
6)Avizeaza Programul Politic si Strategia politica ale PIN, prezentate de PRESEDINTELE PIN;
7)Avizeaza si propune ADUNARII GENERALE NATIONALE fuziunile cu partidele politice, negociate de CONSILIUL LIDERILOR PIN ;
8)Aproba aliantele cu partidele politice, precum si orice alte intelegeri politice negociate de CONSILIUL LIDERILOR PIN;
9)Hotaraste dizolvarea CONDUCERII JUDETENE sau demiterea LIDERULUI JUDETEAN in situatii deosebite, cand forurilele de conducere la nivel judetean activeaza in afara prevederilor Statutului ori a Strategiei partidului;
10)Coordoneaza si sprijina activitatea organizatiilor judetene si dispune masurile ce se impun;
11)Analizeaza activitatea parlamentarilor si a demnitarilor partidului, precum si a reprezentantilor in administratia centrala si dispune masurile ce se impun;
12)Aproba candidaturile pentru functiile de Presedinte al Romaniei si de Prim Ministru;
13)Aproba programul de guvernare al PIN;
14)Valideaza listele candidatilor pentru alegerile parlamentare, propuse de ADUNARILE GENERALE JUDETENE, avizate de CONSILIUL LIDERILOR PIN;
15)Solicita rapoarte de activitate ale persoanelor numite in guvern si in administratia publica centrala;
16)Convoaca si stabileste data, locul, numarul delegatilor si norma de reprezentare pentru delegatiile judetene la ADUNAREA GENERALA NATIONALA si propune ordinea de zi a acesteia;
17)Aplica sau propune sanctiuni in conformitate cu prevederile Statutului;
18)Aproba Codul de conduita al membrilor PIN, la propunerea CONSILIULUI LIDERILOR PIN;

Articolul 61
CONSILIUL LIDERILOR PIN este format din:
1)PRESEDINTELE PIN;
2)2 VICEPRESEDINTI PIN;
3)1-5 LIDERI PIN;
4)SECRETARUL GENERAL.

Articolul 62
CONSILIUL LIDERILOR PIN are urmatoarele atributii:
1)Conduce activitatea partidului intre sedintele ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR;
2)Coordoneaza activitatea grupurilor parlamentare si a demnitarilor partidului;
3)Negociaza aliante si orice alte intelegeri politice si le supune aprobarii ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR;
4)Negociaza fuziuni in numele PIN, si le supune avizarii ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR;
5)Propune sanctionarea membrilor potrivit prevederilor Statutului;
6)Propune spre avizare ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR Programul politic si Strategia politica ale PIN;
7)Avizeaza Regulamentul de functionare si Codul de conduita, la propunerea SECRETARULUI GENERAL;
8)Propune ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR dizolvarea CONDUCERII JUDETENE sau demiterea LIDERULUI JUDETEAN conform prevederilor Statutului;
9)Coordoneaza campaniile electorale ale PIN;
10)Avizeaza candidatii pentru alegerile parlamentare si stabileste forma finala a listelor de candidati;

Articolul 63
CONSILIUL LIDERILOR PIN se intruneste o data pe saptamana si oricand este necesar la convocarea PRESEDINTELUI PIN. La sedinta CONSILIUL LIDERILOR PIN pot participa ca invitati specialisti din diferite domenii, invitati de membri CONSILIULUI cu acordul PRESEDINTELUI PIN.

Articolul 64
Dupa fiecare ciclu electoral, in ziua anuntarii rezultatului definitiv al alegerilor parlamentare, se convoaca in mod obligatoriu ADUNAREA GENERALA NATIONALA, pentru alegerea noii structuri de conducere nationala, care va avea loc in termen de maxim 45 de zile.

Articolul 65
PRESEDINTELE PIN este garantul realizarii Programului politic, al Strategiei politice, al respectarii si aplicarii Statutului.

Articolul 66
PRESEDINTELE PIN coordoneaza activitatea forurilor de conducere la nivel national, avand urmatoarele atributii:
1)Reprezinta partidul in relatiile oficiale;
2)Conduce negocierile politice in numele PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA;
3)Prezideaza sedintele CONSILIUL LIDERILOR PIN , ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR si ADUNAREA GENERALA NATIONALA;
4)Propune CONSILIULUI LIDERILOR PIN aplicarea de sanctiuni;
5)Semneaza forma finala a listelor de candidati PIN pentru alegerile parlamentare si prezidentiale, si le inainteaza autoritatilor competente;
6)Isi poate delega unele competente potrivit Statutului.

Articolul 67
VICEPRESEDINTII PIN prezideaza prin rotatie forurile de conducere in cazul absentei PRESEDINTELUI PIN; indeplinesc alte atributii de conducere conform delegarii de competente din partea PRESEDINTELUI PIN.

Articolul 68
VICEPRESEDINTII si LIDERII PIN coordoneaza activitatea departamentelor PIN constituite in acord cu prioritatile partidului.

Articolul 69
SECRETARIATUL PIN este compus din:
1)SECRETARUL GENERAL PIN;
2)SECRETARII organizatiilor judetene PIN.
SECRETARIATUL PIN asigura implementarea deciziilor de organizare ale PIN, conform hotararilor ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR, si altor foruri de conducere centrala; asigura comunicarea intre conducerea centrala si locala; coordoneaza activitatea curenta a personalului angajat al PIN.
Activitatea SECRETARIATULUI PIN este coordonata de catre SECRETARUL GENERAL.
SECRETARUL GENERAL, SECRETARII JUDETENI si LOCALI nu pot ocupa nici o alta functie intr-un for de conducere al PIN; activitatea acestora este remunerata conform deciziilor interne ale PIN.

Articolul 70
La nivelul conducerii centrale a PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA se constituie, conform prevederilor Statului, urmatoarele structuri:
1)Comisia Nationala de Arbitraj;
2)Comisia Nationala de Cenzori;
3)Departamentele PIN;

Articolul 71
Comisia Nationala de Arbitraj functioneaza pentru solutionarea problemelor referitoare la respectarea Statutului, a Codulului de Conduita si a Regulamentului de functionare ale PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA.
Deciziile definitive ale Comisiei Nationale de Arbitraj sunt obligatorii pentru toti membri si pentru toate forurile de conducere ale PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA si se aplica de catre forurile competente.
Comisia Nationala de Arbitraj , Comisiile Judetene de Arbitraj isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului de functionare aprobat de ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR.

Articolul 72
Comisia Nationala de Cenzori are atributii de verificare a gestiunii patrimoniului partidului. Comisia Nationala de Cenzori, Comisiile Judetene de Cenzori isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului de functionare aprobat de ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR.

Articolul 73
Membrii Comisiilor Judetene de Arbitraj si ai Comisiei Nationale de Cenzori nu pot face parte din nici un for de conducere al PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA.

Articolul 74
Departamentele PIN sunt coordonate de Vicepresedintii PIN si de Liderii PIN si se constituie prin decizia ADUNARII NATIONALE A LIDERILOR la propunerea CONSILIULUI LIDERILOR PIN, structurandu-se si desfasurandu-si activitatea in functie de prioritatile PIN. Departamentele se formeaza din membri ai partidului din fiecare organizatie judeteana, specialisti in domeniile vizate, propusi de coordonatorul departamentului.


CAPITOLUL V
PROCEDURILE DE ALEGERE IN CADRUL
PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA

Articolul 75
ADUNARILE GENERALE LOCALE ale membrilor sunt constituite statutar daca la ele participa jumatate plus unu din numarul total al membrilor. In cazul in care cvorumul prevazut nu se indeplineste, ADUNAREA GENERALA LOCALA se intilneste in termen de 5 zile de la prima intilnire si se considera statutara indiferent de numarul participantilor.

Articolul 76
Sedintele forurilor de conducere ale partidului la nivel national si la nivelul filialelor judetene si locale sunt constituite statutar in conditiile participarii a jumatate plus unu din numarul membrilor componenti.
Hotararile in cadrul forurilor de conducere, constituite statutar, se adopta cu jumatate plus unu din voturile membrilor prezenti.

Articolul 77
In cadrul forurilor de conducere, in caz de egalitate de vot, votul coordonatorului forului respectiv este decisiv.

Articolul 78
Votul in cadrul forurilor de conducere ale partidului se exprima deschis sau secret, in conformitate cu decizia membrilor, prevederile Statutului si ale Legii partidelor politice.

Articolul 79
Pentru alegerea membrilor forurilor de conducere locale, judetene si nationale, a membrilor adunarilor generale judetene si a delegatilor la ADUNAREA GENERALA NATIONALA votul este secret.

Articolul 80
Membrii forurilor de conducere PIN sunt alesi pentru o perioada de 4 ani, in conditiile prezentului Statut.
Pentru locurile devenite vacante in cadrul conducerilor locale si judetene se coopteaza membri supleanti in ordinea voturilor obtinute la adunarile generale.
Daca numarul locurilor vacante depaseste jumatate din totalul celor alesi initial in forul de conducere, se vor organiza noi ADUNARI GENERALE LOCALE/ JUDETENE pentru alegerea CONDUCERII LOCALE sau JUDETENE, cu exceptia functiei de LIDER LOCAL sau JUDETEAN. ADUNARILE GENERALE se convoaca conform prevederilor Statului.
In cazul vacantei functiei de LIDER LOCAL sau JUDETEAN se organizeaza alegeri pentru Conducerea Locala/Judeteana in termen de 30 de zile, timp in care conducerea este asigurata de un LIDER INTERIMAR desemnat de CONDUCEREA JUDETEANA, in cazul LIDERULUI LOCAL, respectiv CONSILIUL LIDERILOR PIN, in cazul LIDERULUI JUDETEAN.

Articolul 81
Membrii ADUNARII GENERALE JUDETENE vor fi alesi conform normei de reprezentare stabilite de ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR.

Articolul 82
Delegatii organizatiilor judetene la ADUNAREA GENERALA NATIONALA vor fi desemnati conform unei norme de reprezentare stabilite de ADUNAREA NATIONALA A LIDERILOR.

Articolul 83
Lista de candidaturi pentru CONDUCEREA LOCALA sau JUDETEANA se inchide cu 48 de ore inainte de inceperea ADUNARII GENERALE LOCALE / JUDETENE pentru alegerea Conducerilor.
Candidaturile pentru CONDUCEREA LOCALA / JUDETEANA trebuie sustinute in scris de cel putin trei membri PIN care sunt membri ai ADUNARII GENERALE LOCALE / JUDETENE. Un membru al PARTIDULUI INITIATIVA NATIONALA poate sustine in scris o singura persoana care candideaza pentru CONDUCEREA LOCALA / JUDETEANA.

Articolul 84
Functia de membru in CONDUCEREA LOCALA / JUDETEANA este castigata de candidatii care au obtinut jumatate plus unu din voturile valabil exprimate de catre membrii prezenti la ADUNAREA GENERALA LOCALA / JUDETEANA. Daca nu a fost obtinuta aceasta majoritate se organizeaza un al doilea tur de scrutin la care participa primii doi clasati in ordinea voturilor obtinute si castiga cel care obtine cele mai multe voturi in al doilea tur de scrutin.

Articolul 85
La ADUNAREA GENERALA JUDETEANA de alegere a CONDUCERII JUDETENE participa ca observator un membru al CONSILIULUI LIDERILOR PIN.

Articolul 86
Data ADUNARII GENERALE NATIONALE se comunica in scris fiecarui delegat de catre SECRETARIATUL PIN cu cel putin 30 de zile inainte.

Articolul 87
Lista de candidaturi pentru functia de PRESEDINTE PIN se inchide cu 48 de ore inainte de inceperea ADUNARII GENERALE NATIONALE pentru alegerea conducerii nationale.

Articolul 88
Candidaturile pentru functia de PRESEDINTE PIN trebuie sustinute in scris de cel putin cinci LIDERI JUDETENI, in urma mandatului primit din partea Adunarilor Generale Judetene. O organizatie judeteana poate sustine in scris o singura candidatura pentru functia de PRESEDINTE PIN.

Articolul 89
Functia de PRESEDINTE PIN este castigata de candidatul care a obtinut jumatate plus unu din voturile valabil exprimate de catre membri prezenti la ADUNAREA GENERALA. In cazul In care nu a fost obtinuta aceasta majoritate se organizeaza un al doilea tur de scrutin la care participa primii doi clasati in ordinea voturilor obtinute si castiga candidatul care obtine cele mai multe voturi in al doilea tur de scrutin.

  
[ Înapoi la Acțiuni | Index secțiuni ]
Page created in 0.44490599632263 seconds.