Răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii la solicitarea Senatului [1]

Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunități și validări din cadrul Senatului României faptul că:

1. Aprecierea probelor este atributul organelor de urmărire penală și al instanțelor de judecată, potrivit art. 62 și următoarele din Codul de procedură penală.

2. Referitor la respectarea dispozițiilor art. 911 și următoarele din Codul de procedură penală, care reglementează interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare, Consiliul Superior al Magistraturii a precizat că examinarea  legalității probelor administrate de organele de urmărire penală este de competența instanțelor de judecată, în condițiile reglementate de normele procesual penale.

3. Referitor la verificarea respectării caracterului confidențial al urmăririi penale și măsurile luate în vederea garantării dreptului la un proces echitabil orice apreciere a Consiliului asupra legalității actelor efectuate de organele judiciare, ar constitui o imixtiune în actul de justiție, aducând atingere principiului independenței judecătorilor, consacrat de art. 124 alin. (3) din Constituția României.   

4. La Consiliul Superior al Magistraturii a fost înregistrată sesizarea domnului Ioan Codruț Sereș, în calitate de Ministru al Economiei și Comerțului,  prin care a semnalat faptul apariției în presă a unor informații cu privire la un înscris „care pare să facă parte din dosarul unei anchete abia începute”, în cuprinsul căruia s-au făcut referiri la numele său, solicitând lămurirea împrejurărilor în care astfel de informații au devenit publice.

Din verificările efectuate a rezultat că procurorii implicați în anchetă nu au difuzat în mass-media relații referitoare la dosarul cauzei. S-a constatat că singurele informații făcute publice au fost cele conținute în comunicatele date de Biroul de relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care au fost oferite  în limitele dispozițiilor legale.


Publicat de : ---
Data publicării: 10 Mai 2008 - 05:31
 

Link știre   [1] https://www.fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=29427&titlu=Raspunsul_Consiliului_Superior_al_Magistraturii_la_solicitarea_Senatului