Prioritatea primarului Neculai Onțanu - atragerea de fonduri structurale [1]

La suma de peste 100 de milioane de lei se ridică valoarea celor 11 proiecte cu finanțare europeană elaborate de Primăria Sectorului 2 și care au necesitat pentru transport 27 cutii de carton, fiecare din ele cu latura de circa un metru și în greutate totală de peste 700 kg.

Toate cutiile au fost pline ochi cu o impresionantă cantitate de documente, rapoarte, devize și studii de fezabilitate realizate de specialiștii administrației publice locale a sectorului 2 pentru obținerea de fonduri structurale.
         
În ultimele luni, aproximativ 400 de funcționari din cadrul Primăriei Sectorului 2 au lucrat intens, sub atenta monitorizare a primarului Neculai Onțanu, pentru a redacta documentații riguroase și concrete  la 11 proiecte prin care vor fi accesate importante fonduri structurale în valoare totală de 101.161.072,7 RON.
         
Edilul sectorului 2 a fost printre primii primari din țară care a înțeles că atragerea de fonduri externe este cea mai bună metodă pentru traversarea perioadei dificile a crizei economice mondiale, motiv pentru care a trecut la realizarea proiectelor ce pot fi derulate prin accesarea de fonduri structurale.
        
Cele mai importante proiecte, șapte la număr, vizează dezvoltarea a două mari cartiere ale sectorului 2 – Baicului și Creangă, care au necesitat realizarea de Master Planuri ce au la bază proiecte detaliate aplicate în cadrul „Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane”.
        
Prin intermediul acestor șapte proiecte, s-au stabilit modalitățile stricte de accesare a fondurilor structurale în valoare totală de 89.183.932,34 lei,  ce vor schimba radical cele două zone menționate.
         
Astfel, locuitorii cartierului Baicului vor beneficia de patru proiecte, ce necesită o finanțare externă de 20.711.701,15 lei  pentru:
1 . „Modernizarea străzilor din Zona Baicului” – 24 de străzi;
2. „Sistem de supraveghere video și management informațional pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în arealul Baicului”;
3. „Amenajarea arhitecturală și peisagistică Zona Baicului”;
4. „Amenajări parcări Zona Baicului”.
         
Pentru locuitorii din cartierul Creangă, au fost pregătite alte trei proiecte, ce vor aduce îmbunătățiri substanțiale acestei zone și care necesită accesarea de fonduri structurale în valoare de 68.472.231,19 lei pentru:
1.  „Modernizare străzi Zona Creangă” – 25 de străzi;
2. ”Sistem de supraveghere video și management informațional pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în arealul Ion Creangă”;
3.„ Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creangă” pe o suprafață de 1,9 ha.   
          
Nici domeniul social nu a fost neglijat, fiind pregătite două proiecte importante pentru persoanele vârstnice și cele cu handicap:
1.  “Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Neuropsihic” la care valoarea totală a proiectului este de 3.779.600 Euro, din care 1.030.000 Euro este suma solicitată Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (4.423.850 lei), diferența de 2.749.600 Euro (11.809.532 lei) fiind asigurată de Consiliul Local Sector 2 – proiectul a accesat Fondurile Privind Incluziunea Socială (PIS), Partea a III-a – Programe de asistență socială, Programul pentru persoanele cu dizabilități, proiect finanțat dintr-un împrumut acordat Guvernului României de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD); 
 2. "Centrul de servicii de asistență socială pentru persoane vârstnice” - valoarea totala a investiției pentru realizarea acestui proiect este de 3.499.859,69 lei - proiect finanțat prin „Programului Operațional Regional 2007-2013” (POR) Axa prioritară 3 - „Îmbunătățirea Infrastructurii sociale”, iar Consiliul Local Sector 2 al Municipiului București asigură o contribuție proprie în bani, în cuantum de 789.762,79 lei.
        
Pe lângă acestea, alte două proiecte cu finanțare externă au fost depuse și urmează să se aplice cu succes pentru locuitorii sectorului 2 conform Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 - Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public” - Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”:

1. „Extinderea serviciilor electronice către cetățenii sectorului 2”, cu o valoare totală de 2.053.430,67 lei – varianta Operațiunea 1 "Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar";
2. ”Bucharest GeoConnect”, schimb de date geospațiale între Primăria Sectorului 2 și Primăria Municipiului București – valoarea totală a investiției de 2.000.000 lei. – varianta Operațiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Interesul manifestat de Primăria Sectorului 2 la realizarea proiectelor a fost apreciat de specialiștii în domeniul care au înțeles că o asemenea colaborare poate fi una pe termen lung, deoarece implică persoane serioase și dornice să deruleze programe complexe și importante pentru sectorul2.
 
Mai mult decât atât, salariații Primăriei Sectorului 2, încurajați și motivați de noile abilități dobândite în scrierea proiectelor europene, sunt deciși să continue asemenea activități care duc la accesarea unor importante fonduri structurale, necesare dezvoltării sectorului.


Publicat de : ---
Data publicării: 06 Apr 2009 - 05:58
 

Link știre   [1] https://www.fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=32821&titlu=Prioritatea_primarului_Neculai_Ontanu___atragerea_de_fonduri_structurale_