Primaria Medias are Curte de Jurati [1]

Zilele trecute, la Medias, a avut loc o premiera nationala in domeniul administratiei locale, un exemplu pentru edilii din Romania, cu deosebire, am spune noi, pentru cei din Bucuresti

.Astfel, pentru a adopta cea mai buna solutie de reamenajare a centrului medieval al orasului, Consiliul Local Medias a folosit, în premiera în România, o procedura des folosita de autoritatile locale din Anglia, Germania si SUA, si anume, Juriul Cetatenesc. Sânziana Olteanu, director de programe la Centrul de Resurse pentru Participare Pu­blica din  Bucuresti, initiatorul acestui proiect, precizeaza: "Juriul cetatenesc este o me­toda prin care localnicii sunt consultati atunci când se ia o hotarâre care-i priveste. Aceas­ta metoda inovatoare pentru România, prima data pusa în aplicare la Medias, consta în faptul ca 15 cetateni devin jurati care audiaza martori, scenariul fiind ca într-un film american. Martorii - arhitecti, istorici, oameni de afa­c­eri, reprezentanti ai municipalitatii - au prezentat punctele lor de vedere despre amenajarea centrului istoric. Juratii, reprezentantii cetatenilor, au avut trei zile în care au audiat martorii, au vazut sau au citit o serie de materiale, iar la final au realizat un set de re­co­man­dari pentru Primarie si Consiliul Local, despre cum sa fie amenajat centrul municipiului".JURIULDar, cine sunt juratii si pe ce criterii sunt ei alesi? Ne expica Alina Stefan, purtatoarea de cuvânt a Primariei: "Juratii au fost alesi dintr-un esantion reprezentativ, stabilit pe criterii sociologice. Este vorba de circa 1.500 de persoane, din care au fost alese 200 de persoane, pe aceleasi criterii, caroara li s-a distribuit un set de chestionare. Apoi, organizatorii au ales din cele 200, doar 15 persoane, care corespundeau din toate punctele de vedere si care au si acceptat sa faca parte din juriu. Pentru acest proiect, Centrul de Resurse pentru Participare Publica a organizat un curs, împreuna cu Office for Public Management, din Marea Britanie, la care au participat si trei persoane din partea Primariei din Medias".MARTORIIMartorii au fost alesi pe cu totul alte criterii, cel mai important fiind cel al profesiei, experientei si competentei. Ei au fost invitati sa participe la acest proces, depunând "marturii" cu privire la cum ar trebui puse în valoare istoria si arhitectura centrului orasului, pentru a men­ti­ne si dezvolta identitatea culturala a Me­dia­sului, ce tipuri de activitati se pot derula în centrul istoric si ce fel de amenajari sunt necesare. Astfel, printre martori s-a aflat arhitectul Hermann Fabini, un expert în restaurarea monumentelor istorice, care dupa absolvirea facul­tatii, a fost repartizat la Primaria orasului Medias, unde a devenit arhitect-sef al munici­piului. Fabini a prezentat membrilor juriului modul de dezvoltare economica si sociala a oraselor medievale, cât si modalitatile de va­lorificare a arhitecturii medievale din centrul istoric al municipiului. Alt martor, actualul arhitect-sef al Primariei, directorul Directiei de Urbanism, Magdolna Comsa, a oferit juriului  informatii cu privire la elementele tehnico-edilitare, oportunitatile si limitele tehnice care se impun în momentul amenajarii centrului istoric. De asemenea, tânara arhitecta Mihaela Paul, câstigatoarea unui concurs de reamenajare a centrului istoric, organizat de Primaria Medias în urma cu sapte ani, a prezentat un material despre arhitectura peisagistica a centrului, punând în discutie întretinerea fatadelor si a cladirilor din "Piata Regele Ferdinand". Domeniile din care au fost alese persoanele audiate, adica, martorii, sunt variate - ne spune dna Alina Stefan, astfel încât depozitiile lor au cuprins o arie cât mai larga a problemei dezbatute: istorie, arhitectura, turism, domeniul tehnico-edilitar, cultura si traditie. De exemplu, reprezentantul Centrului de Informare Turistica din Medias, Adrian Matei, artist plastic contemporan, licentiat în geografie si tu­rism, a depus o marturie cu privire la strategia de dezvoltare a turismului în Medias, domeniu care se afla pe un trend ascendent. Apoi, reprezentantii agentiilor de turism Dafora si Passpartout au prezentat metode de dezvoltare a turismului si a altor activitati economice în centrul istoric. Importante au fost si pre­zen­tarile martorilor Hugo Schneider (fost secretar al Primariei Medias - n.red.), Viorel Stefu si Gheorghe Busoiu, care au cuprins informatii privind istoria orasului, cu accent pe momentele sau perioadele pozitive, cât si despre activitatile breslelor precum si date biografice despre personalitatile reprezentative ale orasului. VERDICTULÎn final, juriul a adoptat o decizie, în preambulul careia arata ca îsi doreste ca centrul orasului sa devina un loc care sa gazduiasca activitati si evenimente diverse (culturale, sportive etc.) atât pentru adulti, cât si pentru copii, un spatiu de recreere si relaxare pentru localnici si pentru turisti, care sa evoce valorile Mediasului, un loc în care turistii se pot informa, si, nu în ultimul rând, un motor de dezvoltare economica a orasului. Luând în considerare aceste lucruri - se arata în decizia juriului - întelegem si suntem de acord ca "Piata Ferdinand I" ar putea sa fie reamenajata. Orice interventie asupra ei însa ar trebui sa respecte urmatoarele principii: rea­ducerea centrului istoric la forma originala medievala, prin pastrarea elementelor cu aspect medieval, a materialelor specifice de constructie a cladirilor, inclusiv restaurarea formelor si culorilor initiale; coexistenta elementelor de nou si modern, fara a se anula una pe cealalta; îmbinarea aspectului de piata medievala cu spatiu verde; promovarea orasului în baza traditiilor sale (ex. viticultura, sticlarie, ceramica, pielarie etc.); implicarea activa a cetatenilor în procesul de reamenajare si utilizare a centrului istoric.  În continuare, Juriul recomanda si unele masuri concrete legate ce reabilitarea centrului vechi al orasului, printre care, eliminarea ma­si­ni­lor si reamenajarea spatiului verde, astfel în­cât sa fie respectate urmatoarele conditii: sa ramâna spatiu verde (o piata pavata în în­tre­gi­me nu este acceptata); spatiul verde ramas sa ofere în anumite zone umbra pentru zilele calduroase (prin urmare sa nu fie doar iarba); în zo­nele umbrite sa fie  banci; copacii sa nu ob­tureze perspectivele valoroase asupra cladirilor (pot sa fie cosmetizati, sa fie grupati în anumi­te zone si sa fie folosita vegetatie joasa pentru o parte din spatiul verde); sa fie mentinuta apa în piata pentru ca este un punct de atractie pen­tru copii si are o valoare simbolica aducând aminte de vechiul râu al Mosnei; sa fie amenajata o tribuna multifunctionala mobila pentru activitatile culturale, pentru cinematograf în aer libere; refacerea centrului cu dale/piatra cubica, eventual cu dale de lemn sau cu dale drepte întretaiate de brâuri de piatra cubica, care sa fie în armonie cu caracterul medieval al pietei; refacerea fatadelor si a acoperisurilor, în acest demers, Primaria, Consiliul Local, proprietarii privati si patronii din centrul orasului pu­tând colabora; sa fie luata în considerare po­si­bilitatea ca Primaria sa suporte o parte din cheltuieli sau sa ofere facilitati sau scutiri de taxe patronilor din centrul orasului pentru a-i cointeresa în amenajare; sa se refaca semnele de bresle, aplicate pe cladiri sau pe porti; sa fie amenajata cu flori piata si sa fie încurajati oa­me­nii sa îsi puna flori la ferestre, prin organizarea unui concurs "cea mai frumoasa casa; sa fie asigurata mai multa lumina în centru, in­clu­siv pentru a pune în valoare cladirile si pentru a face legatura cu brandul Mediasului ca "Oras al Luminilor"; cablarea sa se faca în continuare prin subteran în toata zona centrului istoric, pentru a nu strica atmosfera cu stâlpi de beton încarcati de fire; sa fie instalate pa­nouri de informare pentru turisti în imediata apropiere a centrului; astfel de servicii pot sa fie facute si de firme private, nu neaparat de Primarie.ATENȚIONAREDar, pentru ca lucrurile sa nu ramâna la stadiul de intentii, la finalul concluziilor, juriul mediesan precizeaza: "înaintam reco­man­da­ri­le de mai sus pentru a fi puse în aplicare de toti factorii interesati, Primarie, Consiliul Local Me­dias, institutii publice si private cu competente în domeniu, organizatii neguvernamentale si nu în ultimul rând, cetatenii orasului. Juriul încurajeaza toti actorii locali sa atraga fonduri europene pentru realizarea acestor obiective. Juriul recomanda repetarea concursului de rea­menajare a centrului orasului, cu luarea în considerare a tuturor recomandarilor si do­res­te ca solutiile obtinute în urma concursului sa îi fie prezentate pentru a-si exprima un punct de vedere". În fine, Juriul mai face urmatoarea recomandare: "Pentru a asigura continuitatea procesului si monitorizarea realizarii reco­man­darilor este necesaraconsultarea perme­nan­ta a juriului cetatenesc si cetatenilor cu pri­vire la dezvoltarea si punerea în practica a pro­iectului, dar si implicarea directa a juratilor pentru punerea în practica a acestor recomandari".MÂNĂ "NEMȚEASCĂ"Primarul municipiului Medias, "neamtul" Daniel Thellmann (foto), ne-a declarat: "Consider ca Juriul Cetatenesc este o forma deosebit de incitanta de participare a  cetatenilor la luarea deciziilor. Va spun ca au fost trei zile de dezbateri aprinse, timp în care juratii au audiat martori dintr-o paleta completa de domenii. Si, decizia pe care acest Juriu Cetatenesc a luat-o a fost una înteleapta. Ea va sta la baza Planului Urbanistic Zonal, care se afla deja în lucru în acest moment". "Dar daca membrii Consiliului Local nu vor fi de acord sa adopte solutiile formulate de acest Juriu" - l-am întrebat noi pe primar? "Nu au cum sa nu fie de acord, atâta vreme cât, pe de-o parte, aceste solutii au fost formulate cu participarea celor mai buni specialisti în domeniu, iar pe de alta parte, ele au fost adoptate cu acordul reprezentantilor cetatenilor orasului, ai contribuabililor, care în astfel de situatii trebuie sa aiba rolul decisiv, pentru ca, în dfinitiv, e vorba de modul în care sunt folositi banii lor. De altfel, una dintre masurile stabilite de Juriu, si anume, interzicerea circulatiei auto prin zona centrala, este deja adoptata de Consiliul Local, si va fi pusa în aplicare chiar în zilele urmatoare. Rând pe rând, tot ce s-a hotarât va fi pus în practica".
Publicat de : ---
Data publicării: 29 Iun 2009 - 05:18
 

Link știre   [1] https://www.fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=33486&titlu=Primaria_Medias_are_Curte_de_Jurati