A luat ființă Camera de Comert și Industrie a Municipiului București [1]

<IMG hspace=5 src="http://www.informatia.ro/images/articles/sigle/CCIRB.gif" align=left vspace=5>În ziua de 15 aprilie, la sediul Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a membrilor din Capitală ai CCIRB.

Statutar convocată si constituită, Adunarea Generala, formată din reprezentanti ai societătilor comerciale bucurestene, a decis ca Departamentul Bucuresti din cadrul CCIRB să dobândească personalitate juridică proprie, devenind Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB).

Aceasta este o organizatie autonomă, neguvernamentală, destinată promovării intereselor membrilor săi, dezvoltării comertului, industriei si serviciilor în Municipiul Bucuresti. În plen, a fost adoptat Statutul CCIB si au fost confirmati, pentru perioada 15 aprilie 2005 - iunie 2006, membrii conducerii CCIB, respectiv ai Colegiului de Conducere, ai Birourilor Sectiunilor Industrie, Comert-Turism si Servicii, în conformitate cu rezultatele alegerilor pe Sectiuni din iunie 2002, aprobate în Adunarea Generala a CCIRB pentru componenta Camera Bucuresti.

Adunarea Generala a membrilor CCIB a luat la cunostintă hotărârile adoptate de Colegiul de Conducere, reunit în prima sa sesiune. Presedinte al CCIB a fost ales dl Stefan D. Popa, presedintele Sectiunii Servicii, iar în functiile de vicepresedinti au fost confirmati d-nii Constantin Râsnoveanu, presedintele Sectiunii Comert-Turism, si Nicolae Vasile, presedintele Sectiunii Industrie.
Adunarea Generală a membrilor CCIB a aprobat si functionarea, în cadrul Camerei, a unui Grup de lucru permanent pe probleme de Strategie, Parteneriat, Etică si Mediere, al cărui presedinte, numit de Colegiul de Conducere al CCIB pe o perioadă determinată, va îndeplini, de drept, si functia de vicepresedinte al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti.

Participantii la Adunarea Generală a CCIB au subliniat în luările de cuvânt că prin constituirea CCIB, continuatoarea de fapt si de drept a Camerei de Comert si Industrie Bucuresti, înfiintată în 1868, se asigură perfectionarea si dezvoltarea activitătilor desfăsurate de CCIRB, începând din 1990, în beneficiul comunitătii de afaceri bucurestene.

Membrii CCIB au evidentiat că îsi mentin pozitia de a contesta HG nr. 95/2005 în întregul său si, ca atare, Colegiul de Conducere al CCIB se va adresa Guvernului României cu solicitarea de a se recunoaste în mod expres personalitatea juridică a CCIB prin completarea HG nr. 799/1990. În acest context, reamintim că HG nr. 95/2005 a fost atacată în contencios administrativ de către CCIRB, iar actiunea în justitie îsi urmează cursul.

Constituirea Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti ca entitate autonomă, neguvernamentală si cu personalitate juridică este statutară si legală tocmai pentru că este rezultatul expresiei vointei comerciantilor bucuresteni, si nu a vreunei initiative lipsite de legitimitate.
Publicat de : ---
Data publicării: 16 Apr 2005 - 11:30
 

Link știre   [1] https://www.fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=3386&titlu=A_luat_fiinta_Camera_de_Comert_si_Industrie_a_Municipiului_Bucuresti