Senatorii au trimis la promulgare legea privind integritatea demnitarilor [1]

Proiectul de lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi, de cãtre senatori,  fiind inregistrate 128 de pronuntãri in favoarea proiectului si o abtinere

. Proiectul de lege organicã apartine Ministerului Justitiei si a fost adoptat tacit si de plenul Camerei Deputatilor. Amendamenul prevede cã persoanele, aflate in timpul exercitãrii functiilor de demnitari, nu au posibilitatea de a influenta sau de a controla direct decizii, in cazul in care detin mai putin de 5% din actiunile sau pãrtile sociale ale firmelor cu capital de stat, sau unde statul este actionar, fie majoriar, fie minoritar. Mãsura se referã la orice fel de contracte, inclusiv de asistentã juridicã, de consultantã, sau civile. Legea a fost trimisã sefului statului in vederea promulgãrii.


Publicat de : ---
Data publicrii: 26 Mar 2013 - 06:20
 

Link tire   [1] https://www.fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=40773&titlu=Senatorii_au_trimis_la_promulgare_legea_privind_integritatea_demnitarilor