Cele mai mari 20 de spitale private din totalul de 187: 2.900 de paturi si 44% cota de piata [1]

Autor: Georgiana Mihalache 19

.08.2016

Spitalul Sanador din Bucuresti, cu 365 de paturi, o investitie realizata de Doris Andronescu, Red Hospital Sf. Sava din Iasi, cu 225 de paturi, o unitate pornita de un deputat iesean, si Polaris Medical din Cluj, cu 180 de paturi, con≠trolat de fa≠milia Socea, sunt cele mai mari unitati private dupa nu≠marul de pa≠turi ra≠por≠tat catre au≠to≠ri≠tati in 2015, con≠form datelor fur≠nizate la solicita≠rea ZF de Ministerul Sanatatii.

Cele mai mari 20 de spi≠tale private care apar in lista de la Ministerul Sa≠natatii au im≠preuna 2.900 de paturi, ast≠fel ca ra≠portat la un total de 6.600 de pa≠turi in mediul privat cota lor de piata este de 44%, arata o analiza a ZF pe ba≠za datelor de la Ministerul Sana≠ta≠tii si de la Institutul National de Sta≠tistica (INS). Numarul spitalelor priva≠te a inre≠gistrat o evolutie perma≠nen≠ta in ultimii zece ani, iar din 2012 a pas≠trat o con≠stanta de crestere de aproxi≠mativ 30 de spitale noi in fie≠care an. Astfel, cifra to≠ta≠la a unitati≠lor medi≠ca≠le private a ajuns in anul 2015 la 187, cu 26 de uni≠tati mai mult decat in anul precedent.

?Este vorba despre mai multi fac≠tori (care au dus la evolutia numarului spi≠talelor private - n. red.) si as enumera finan≠tarea insuficienta a spi≠ta≠lelor pu≠bli≠ce, multi≠ple≠le solutii de fi≠nan≠tare ofe≠≠rite de in≠sti≠tu≠ti≠i≠le fi≠nan≠ciare catre sec≠to≠rul me≠di≠cal pri≠vat, pacientii ca≠re au ne≠vo≠ie de servicii me≠dicale ce se ba≠zea≠za pe apa≠ra≠tura de ul≠tima ge≠ne≠ra≠tie, dar si astep≠ta≠rile aces≠to≠ra le≠gate de con≠ditiile ho≠te≠liere?, a spus Cristina Petrut, direc≠tor co≠mercial al spitalului Polaris Me≠dical, o uni≠tate privata de recu≠perare me≠dicala des≠chisa in august 2015 in Cluj, in urma unei investitii de 10 mil. euro realizata de familia Socea.


Publicat de : ---
Data public„rii: 19 Aug 2016 - 05:29
 

Link ļtire   [1] https://www.fundatia-aleg.ro/index.php?name=News&file=article&sid=56021&titlu=Cele_mai_mari_20_de_spitale_private_din_totalul_de_187__2_900_de_paturi_si_44%_cota_de_piata