Fundația AlegRO


Cine suntem ?

Fundația AlegRO este o organizație civică, înființată în anul 1999, cu scopul de a contribui la consolidarea principiilor democratice, la creșterea încrederii și responsabilității publicului față de procesul electoral, pentru educarea tinerei generații în spiritul valorilor europene într-o societate aflată în tranziție.

Ce vrem ?

Fundația își propune să desfășoare activități de popularizare și de promovare a aspectelor legate de:

 • evoluția și clarificarea doctrinelor politice;
 • evoluția și manifestarea tehnicilor electorale;
 • implicarea societății civile în abordarea actului electoral ca un element definitoriu al accesului la democrație;
 • interdependența între acțiunea... și responsabilitatea politică;
 • progresul și evoluția "contractului electoral" dintre masa de alegători și cei desemnați de a îndeplini mandatul popular;
 • alegerile ca element primordial de "civilizație a opțiunii"
Cum ?

Fundația își dorește să realizeze aceste demersuri prin:

 • organizarea de acțiuni și activități publicistice (editare de cărți, periodice, broșuri, afișe);
 • organizarea de dezbateri publice și emisiuni de radio și televiziune cu participarea unor personalități ale vieții publice și reprezentanți ai societății civile;
 • efectuarea de cercetări și sondaje având ca obiect stadiul evoluției societății democratice și conștientizarea principalelor trăsături ale acesteia;
 • organizarea de cursuri și lecții pentru grupuri și categorii sociale apte de a contribui la dezvolatrea climatului democratic;
 • organizarea de expoziții de artă sau documentare având ca temă doctrinele politice și principiile democratice;
 • distribuirea de materiale și publicații al căror obiect îl constituie doctrinele politice, analize și sondaje de opinie, creații artistice cu mesaj progresist;
 • organizarea de manifestări și acțiuni menite să combată absenteismul
Page created in 0.36237287521362 seconds.